De visie van CinemAsia FilmLAB

CinemAsia FilmLAB bouwt op duurzame wijze bruggen tussen getalenteerde filmmakers met een Aziatische achtergrond en de Nederlandse (en Europese) film- en mediaindustrie om betere representatie van Aziaten (en andere minderheden) te bewerkstelligen.

 

De Missie van FilmLAB

CinemAsia FilmLAB ontwikkelt programma’s voor filmmakers met een Aziatische achtergrond en hun allies om narratieven te ontwikkelen op basis van thema’s zoals (culturele) identiteit, participatie, migratie en burgerschap en deze te helpen realiseren tot audiovisuele producties in samenwerking met de Nederlandse film- en mediaprofessionals.  

Doelen van FilmLAB

FilmLAB heeft de volgende doelen om haar missie en visie te bereiken:

  • Het vertellen van diverse, inclusieve verhalen vanuit een Aziatisch perspectief die herkenbaar zijn voor een zeer brede doelgroep en daarmee het culturele aanbod verrijken.
  • Het publiek kennis laten maken met Aziatische cultuur en Aziatisch-Nederlands filmtalent.
  • Nederlanders met een Aziatische achtergrond de kans bieden om als filmmaker, regisseur, researcher/redacteur, scriptschrijver, grafisch vormgever of producent de (Nederlandse) film- en mediaindustrie te betreden en zodoende een actieve bijdrage te leveren aan het verhogen van de diversiteit en inclusiviteit in de filmsector. 
  • Een meer diverse, meer inclusieve representatie van Aziaten in film en media bewerkstelligen.
  • Cross-culturele samenwerkingen, kennisoverdracht en netwerken bevorderen.

 

De waarden van FilmLAB

CinemAsia FilmAB gaat er vanuit dat er veel filmmakend talent met een Aziatische achtergrond in Nederland aanwezig is: van Chinees tot Indonesisch en Koreaans tot Indiaas en van expat tot derde generatie immigrant. Deze talenten krijgen niet altijd de kans om tot bloei en ontwikkeling te komen en zo ervaren veel filmtalenten met een Aziatische achtergrond een achterstand tot de Nederlandse film- en mediaindustrie. CinemAsia FilmLAB creëert daarom programma’s om deze talenten te helpen deze achterstand in te lopen.

FilmLAB helpt hieraan mee door deze talenten te helpen om mediaproducties aan het medialandschap toe te voegen die onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit en identiteit op de voorgrond plaatsen om zo begrip, discussie en inlevingsvermogen ten opzichte van mensen met een diverse achtergrond te verbeteren.